Ga verder

Inhoudsopgave

  Ga verder

  Betalen aan de toonbank

  Aan de toonbank betalen we in Nederland vooral met debitkaarten (pinpassen). Hier tonen we de cijfers over betalingen door Nederlanders, bij kassa’s in Nederland. Daaronder vallen ook betalingen aan bijvoorbeeld gemeentebalies, in bus en tram en bij onbemande verkoopautomaten.

  Meer over gebruik en kosten van betaalmiddelen aan de toonbank…

  Pinnen en contactloos betalen

  In december 2017 was de helft van alle Nederlandse pinbetalingen contactloos, overwegend met contactloze betaalpassen. Over heel 2017 is het gemiddelde aandeel van contactloze betalingen minder dan de helft.

  Contactloos betalen met een smartphone of sieraad (met ingebouwde NFC-chip) staat nog in de kinderschoenen maar dat zal de komende jaren naar verwachting snel toenemen.

  Meer feiten en cijfers over pinnen en contactloos betalen…

  Retourpinnen

  Retourpinnen is bedoeld voor Nederlandse winkels waar consumenten een recente aankoop kunnen terugbrengen en daarvoor het oorspronkelijke aankoopbedrag terug kunnen krijgen.

  Retourpinnen is populair in bijvoorbeeld kleding- en meubelwinkels. Eind 2017 kon je Retourpinnen in één op de vijf winkels waar je artikelen kunt terugbrengen. Het gemiddelde bedrag voor Retourpinnen is € 50.

  Toonaangevende online betaalmiddelen

  Van drie populaire online betaalmiddelen zijn betrouwbare cijfers beschikbaar. De cijfers gaan over alle soorten online betalingen door Nederlanders, aan binnen- en buitenlandse webwinkels, bedrijven en organisaties. Ook online betalingen aan bijvoorbeeld overheidsinstellingen of om vrienden te betalen, zijn hierin meegenomen.

  NB: Er zijn diverse andere online betaalmiddelen die niet in deze grafiek staan, omdat we daar geen betrouwbare cijfers over hebben.

  Meer feiten en cijfers over online betalen…

  E-Commerce­betalingen per apparaat

  Deze cijfers zijn ontleend aan de eCommerce Payment Monitor van Thuiswinkel.org. Ze hebben betrekking op online betalingen door Nederlandse consumenten bij webwinkels en bedrijven in binnen- en buitenland. Online betalingen buiten de e-commerce, bijvoorbeeld om mobiele betaalverzoeken van vrienden te betalen of om verkeersboetes te betalen, vallen hier buiten.

  Meer feiten en cijfers over e-commercebetalingen…

  Giraal betalen

  De cijfers over binnenlandse girale betalingen zijn ontleend aan De Nederlandsche Bank. Ze hebben ook betrekking op (almaar afnemende) schriftelijke betaalopdrachten, op papier. De cijfers voor met name Acceptgiro hebben uitsluitend betrekking op opdrachten die nog in enveloppes naar banken worden opgestuurd.

  Meer cijfers over giraal betalen van DNB…

  Internetbankieren en mobiel bankieren

  In 2017 maakte 84 procent van alle bankklanten gebruik van internetbankieren en mobiel bankieren. Het totale aantal transacties via laptop/desktop en smartphone/tablet schommelt al jaren rond 1,5 miljard. De bedragen die daarmee zijn gemoeid, stegen in 2017 aanzienlijk.

  Meer cijfers over internetbankieren en mobiel bankieren van DNB…

  (Digitaal) Incassomachtigen

  Het afgeven via internetbankieren van een erkende digitale machtiging voor automatische incasso’s is in 2015 door de Nederlandse banken gelanceerd. Om bijvoorbeeld maandelijks met automatische incasso’s te betalen, hoeft de betaler slechts éénmalig een digitale doorlopende machtiging af te geven. Daardoor zijn deze cijfers voor het aantal afgegeven digitale machtigingen betrekkelijk bescheiden in vergelijking met de cijfers voor losse betalingen.

  Meer over (digitaal) Incassomachtigen…

  Overstapservice

  Deze cijfers tonen het totale aantal gebruikers van de Overstapservice per jaar, zowel voor zakelijke als particuliere betaalrekeningen.

  Beschikbaarheid van betaalketens

  Beschikbaarheid 2016 2017
  Pinnen en contactloos betalen 99,88% 99,90%
  Internetbankieren 99,79% 99,83%
  Mobiel bankieren 99,77% 99,83%

  De Betaalvereniging monitort de beschikbaarheid van het betalingsverkeer. DNB stelt eisen aan de algemene beschikbaarheid van pinnen. De norm voor eind 2017 was 99,76% en is gehaald. De norm voor eind 2018 is door DNB verhoogd naar 99,88%.

  Voor internetbankieren en mobiel bankieren bestaan geen beschikbaarheidsnormen maar wel de wettelijke eis dat storingen binnen twee uur moeten zijn opgelost.

  De Betaalvereniging publiceert beschikbaarheidscijfers per kwartaal voor internetbankieren en mobiel bankieren op haar website.

  Currence houdt de beschikbaarheid van iDEAL bij, zowel de maandelijkse gemiddelden als de real-time beschikbaarheid van uur tot uur, tot een week geleden.

  Raadpleeg de beschikbaarheid van diverse betaalketens…

  Fraudecijfers recent

  Deze diagrammen tonen de verdeling van de schade voor de belangrijkste fraudeposten in het bancaire betalingsverkeer, voor de afgelopen twee verslagjaren.

  Fraudecijfers lange termijn

  Deze lijngrafiek toont de ontwikkeling van fraude in het bancaire betalingsverkeer in de afgelopen vijf jaar, voor de totale schade en voor de belangrijkste fraudepost voor giraal betalingsverkeer (bij internetbankieren), voor debitkaarten (met gestolen pinpassen) en voor creditkaarten (bij online betalingen).

  Geldopnamen

  Deze grafiek laat goed zien dat contant geld steeds minder wordt opgenomen en uitgegeven. Aan de balie wordt nauwelijks nog contant geld opgenomen en desondanks daalt ook het gebruik van geldautomaten. In plaats van met contant geld, betalen we steeds vaker met betaalpassen. Toch blijft de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van contant geld hoog. Meer dan 99,5 procent van alle Nederlanders woont op minder dan 5 km van een gelduitgiftepunt.

  Deze aantallen en bedragen zijn gepubliceerd door DNB.

  Kantoren en automaten

  De verschuiving van contant geld naar elektronisch betalen is ook zichtbaar in de geleidelijke afname van bankkantoren en geldautomaten en de snelle toename van betaalautomaten aan de kassa. Niettemin woont nog steeds meer dan 99,5 procent van alle Nederlanders op minder dan 5 km van een gelduitgiftepunt.

  Deze aantallen zijn gepubliceerd door DNB.

  Betaalinstrumenten

  Het aantal betaalrekeningen en betaalpassen is de afgelopen jaren vrij stabiel omdat nagenoeg iedere volwassen inwoner een betaalrekening met betaalpas heeft.

  Deze aantallen zijn gepubliceerd door DNB.